Daglig leder Atle Livgard +47 905 77 887

Besøksadr. Tunbekkvegen 11, 2336 Ottestad
Fakturaadr. Postboks 143, 2313 Ottestad
E-post: atle@hamarregionen.net

Org.nr. 987 195 894

Gymsal